Back

Els orígens

Tot va començar fa més d’una dècada a partir de les vivències, necessitats i inquietuds de la Raquel. Inciant la seva relació amb el món del turisme mentre estudiava. Durant anys va compaginar els estudis de Psicologia amb la feina com a tècnica i dinamitzadora d’una OIT i museu municipals.  Poc després circumstàncies familiars van portar-la a agafar el relleu generacional de l’explotació ramadera familiar amb dos segles d’història.

Durant uns anys va compaginar la feina com a neuropsicòloga amb pacients amb dany cerebral, amb la gestió de la finca i els estudis d’administració i direcció d’empreses. Fins que va arribar un moment de canvis i reinvenció personal i professional en què va decidir agafar molts dels reptes i carències detectats al llarg de la seva experiència laboral, principalment dins l’àmbit turístic i de serveis i el sector primari, i donar-els-hi resposta a través dels seus propis serveis.

En aquest moment van néixer el projecte i l’empresa Rumiant. I ho va fer amb un nom amb molt de significat. Doncs busca ser una declaració d’intencions molt clara que pretén reflectir la conjunció o punt de trobada entre el coneixement i la tradició del món rural amb la innovació tècnica i estratègica que l’ajudaran a impulsar-se.

“Rumiar” respon a un doble sentit.

D’una banda, fa referència a l’acció que duen a terme les vaques mastegant diverses vegades l’herba abans de digerir-la per tal de fer-ne un millor aprofitament. Fent al·lusió als meus orígens familiars i ramaders i alhora deixant molt clara la voluntat de treballar des de i per al territori. Alhora, rumiar també fa referència a l’acció de pensar, analitzar i prendre perspectiva vers una situació determinada amb l’objectiu de donar-li la millor solució possible. Aquesta és la nostra raó de ser i el propòsit a assolir en tots els projectes i empreses amb qui treballem.