Back

Amb qui treballem?

Des de Rumiant oferim serveis d’assessorament i consultoria a ens públics, empresa privada i entitats sense ànim de lucre del món rural per tal d’enfortir-los i ajudar-los a crear oportunitats de creixement amb impacte positiu tant dins de cada organització com també en el seu entorn.

Autònoms i PIMES

proporcionant serveis d'assessorament i acompanyament per a impactar positivament en el seu impuls i consolidació.

Per tal de millorar-ne el dia a dia

Abordant temes com ara processos de comunicació i màrqueting, assessorament estratègic i/o planificació i disseny de nous projectes.

Administració pública

treballant colze a colze amb els diversos ens per a impulsar processos de planificació, desenvolupament de projectes i gestió de recursos.

Promovent plans estratègics, processos participatius i disseny de plans d'acció

centrats en recursos preexistents fent èmfasi en les potencialitats específiques de cada cas.
T'ajudem a impulsar - Crema - RGB

Entitats sense ànim de lucre

desenvolupant puntualment serveis d'assessorament, acompanyament i impuls de l'entitat. O bé desenvolupant de forma integral les funcions de la secretaria tècnica de la mateixa.

Millorant i optimitzant porcessos de gestió interna

realitzant formacions i assessoraments sobre temes específics així com també desenvolupant les tasques pròpies de gestió i administració d'aquest tipus d'entitats.

Sector primari

acompanyant la millora de processos, optimització de recursos i gestió per a la millora de la competitivitat dels projectes.

Adaptant-nos a les necessitats detectades

tot promovent canvis i millores que permetin al projecte consolidar-se i crèixer de forma orgànica segons els seus principis i valors.